Privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan NCO Byg, Aars A/S håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

NCO Byg, Aars A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som registreret. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)

Vores kontaktoplysninger er

Navn: NCO Byg, Aars A/S
Adresse: Vestvej 5, 9600 Aars
CVR-nr.: 12036647
Telefon: 98622455
Mail: info@ncogruppen.dk

Redegørelse over hvilke oplysninger vi indsamler, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

 • Type af browser
 • Søgetermer
 • IP-adresse
 • Netværkslokation
 • Informationer om computer
Formålet med indsamlingen

Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af dit cookie-samtykke jf. EUs Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra a.

Modtagere af oplysninger

Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt vores samarbejdspartnere indenfor markedsføringsdelen.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum

Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.

Som kunde hos NCO Byg, Aars A/S

Formålet med indsamlingen

Når du er kunde hos os, indhenter vi oplysninger om dig, for at kunne levere bestilte produkter/opgaver, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Der er tale om følgende oplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Stilling

Retsgrundlag for behandling

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en ydelse til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EUs Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger

Der kan ske videregivelse af dine oplysninger til vores samarbejdspartnere samt til vores revisor.

Tidsrum for opbevaring

Som kunde hos os, opbevarer vi dine oplysninger i minimum 5 år, da vi tilbyder en garanti indenfor den periode. Garantiens længde er dog afhængig af projektets aftalegrundlag, hvorfor vi kan opbevare dine oplysninger i op til 20 år.

Som samarbejdspartner/leverandør hos NCO Byg, Aars
A/S

Formålet med indsamlingen

Når du indgår et samarbejde med os, har vi brug for at indhente oplysninger om dig som person. Vi indhenter ikke flere oplysninger end vi har brug for, hvilket vil være:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
Formålet med at indsamle ovenstående oplysninger er, for at kunne etablere et samarbejde.

Retsgrundlaget for behandlingen

Vores behandling af personoplysninger sker på baggrund af vores samarbejdsaftale med dig som leverandør/samarbejdspartner, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU's Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger

Der kan ske videregivelse af dine oplysninger til andre samarbejdspartnere.

Tidsrum for opbevaring

Oplysninger gemmes så længe der er et samarbejde med leverandøren. Så snart samarbejdet ophører, vil oplysningerne blive slettet, så længe de ikke tjener et andet formål, f.eks. en retlig 3 forpligtelse eller for at forfølge vores legitime interesser jf. EU’s Databeskyttelsesforordning art. 6, stk. 1, litra f.

Dine rettigheder

Som registreret fysisk person, har du nogle rettigheder, som NCO Byg, Aars A/S naturligvis forholder sig til, se herunder:

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Jf. Persondataforordningen artikel 15, har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer fra, hvis de ikke er indsamlet hos NCO Byg, Aars A/S.

Ret til at få urigtige oplysninger rettet

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig uden unødig forsinkelse jf. Persondataforordningen artikel 16.

Ret til sletning

Jf. Persondataforordningen artikel 17, har du ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, hvor der ikke ligger en retlig forpligtelse i EU-retten eller Danmarks nationale ret.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Jf. Persondataforordningen artikel 21, har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden, uden hindring. Denne ret til dataportabilitet kan anvendes når behandlingen er baseret på samtykke jf. Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a, eller hvis behandlingen foregår på baggrund af en kontrakt jf. artikel 6, stk. 1, litra b og når behandlingen foretages automatisk (jf. Persondataforordningen artikel 20, stk. 1, litra b).

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage jf. Persondataforordningen artikel 7, stk. 3. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Du finder os på

NCO Byg, Aars A/S
Vestvej 5
9600 Aars

Kontakt os på

T: +45 9862 2455
E: info@ncogruppen.dk

Åbningstider

Man-Tors: Kl.7:00 - 16:00
Fredag: Kl.7:00 - 12:30

Din garanti